Kontakt

Ett besök på en mjölkgård

Martin Thaller är en av Bergaders mjölkleverantörer.

Hans gård på det pittoreska bayerska höglandet har en lång tradition. Hans far och farfar har också levererat mjölk till Bergader. Relationen med ysteriet, baserad på genuint förtroende, består än idag. Den stora, väl upplysta ladugården hyser ca 50 kor; de betraktar alla besökare ingående. En välgörande atmosfär skapas med massor av frisk luft och liggboxar som är beströdda med halm och t.o.m. borstar, så att korna kan klia sig själva på ryggen. Fodret - hö och gräsensilage - kommer från den egna gården.

Bergaders mjölkbil besöker gården en gång om dagen och hämtar upp den färskproducerade mjölken. Bonden visar upp en mycket speciell utmärkelse, det märks att han är stolt över den. Hans gård tilldelades priset "Weisse Band der Milchelite" ("Mjölk-elitens vita band") av DLG (tyska jordbrukssällskapet). Bönder som har levererat förstklassig mjölk i mer än fem år erhåller denna utmärkelse. Martin Thaller säger: "Jag jobbar med stor omsorg 365 dagar om året för att åstadkomma detta. Det krävs konsekvent bra foder, pedantisk hygien vid mjölkningen och tid till skötseln av korna. Det är bara friska djur som kan leverera den bästa mjölken."