Kontakt

Vårt mejeri

För alla som uppskattar den bayerska livsstilen

Ostmassan undersöks

Vårt ysteri tillverkar aromatiska blåmögelostar, smakrika mjukostar och ett antal halvhårda ostsorter.

Det här är produkter som uppskattas av människor som njuter av den bayerska livsstilen, både i Europa och i resten av världen.

Att tillverka god ost är framför allt en fråga om stor erfarenhet och rätt handlag. Än idag sköts ett stort antal viktiga arbetsuppgifter av Bergaders ostmästare, t.ex. att känna på ostmassan när den ystade mjölken har skurits. Det krävs många års erfarenhet att avgöra när ostmassan har rätt egenskaper - något som påverkar ostkvaliteten i mycket hög grad.

Konsten att tillverka verkligt god ost

Varje osttyp kräver specifika lagringsförhållanden.

Varje osttyp kräver sina egna, särskilda lagringsförhållanden. En god ost utvecklar sin magi under lagringstiden.

Ostarna behöver lugn, regelbunden tillsyn, perfekt rumstemperatur och rätt fuktighet för att skapa exceptionella smaker. Bara när allting är perfekt - från mjölk till slutprodukt - kan en verklig upplevelse utvecklas.

Här kombinerar Bergader kunskapen i traditionell osttillverkning med toppmodern teknisk expertis.

Kvalitet och säkerhet

Omfattande mikrobiologiska, kemiska och fysiska kvalitetskontroller äger rum under hela tillverkningsprocessen. På det sättet kan vi säkerställa att alla ostspecialiteter som vi levererar uppfyller de allra högsta kvalitetskrav.

I ysteriet tillsätter vi lagrings- och syrakulturer som har odlats enkom för våra produkter till mjölken och - beroende på produkten - blå- och vitmögelkulturer. Bergader har alltid använt naturlig löpe till ystningen.

God ost är vår passion

Bara de allra bästa ostarna förtjänar Bergader-sigillet. För att vi skall kunna garantera denna kvalitetsstandard kombinerar vi traditionellt hantverk med modern mejeriteknik …

läs mer

Kvaliteten är avgörande

Mjölk med härkomst.

läs mer