Kontakt

Steg 1:

Självklart är mjölken den viktigaste råvaran.

Vi använder enbart mjölk från hemmaregionen, från utlöparna av alperna. Våra mjölkgårdar mjölkar korna två gånger om dagen. Redan vid mjölkningen vidtar ett antal kvalitetskontroller.

Den fortsatta behandlingen av mjölken startar först när alla kvalitetskrav är uppfyllda.

Recept

Ostrulle med Bavaria blu.

till Recept