Kontakt

Steg 3:

Ostbrytning och ostmassa

I nästa steg skärs den löpnade massan upp i små bitar med en s.k. ostharpa. På detta sättet skapas ostmassan. När allt kommer omkring är ju den bästa ostkvaliteten i hög grad avhängig av att skärningen görs vid rätt tidpunkt.

När ostmassan skåras separeras vasslan från de fasta elementen i mjölken (protein, fett och laktos). Och även här är det ostmästaren som avgör när massan har rätt konsistens. Man undersöker den för hand för att se om den unga osten är klar för nästa steg. Det är bara när tidpunkten är den rätta som vasslan avlägsnas och den färska ostsubstansen blir kvar.