Kontakt

Steg 5:

Lagring

Den verkliga magin inträffar under lagringen. Det är här som lagringskulturerna kommer in i bilden. De bryter ned mjölkfettet och mjölkproteinet samt laktosen. Under denna process bildas de typiska smakerna hos varje ost. Också det tunna lagret vitmögel som många Bergader-ostar har, utvecklas under lagringen. Förutsättningarna är optimal temperatur och fukthalt. Blåmögelosten sticks igenom i början av lagringsprocessen: med hjälp av fina nålar punkterar man ostsubstansen så att syret kan tränga in. På detta sätt kan blåmögel bildas.

Varje osttyp kräver sina egna, särskilda lagringsförhållanden. Bara när allting är perfekt - från mjölk till slutprodukt - kan en verklig upplevelse utvecklas - med rätt smak och struktur. Det är det som gör Bergaders ostspecialiteter så unika. Smaklig måltid!

Recept

Ostrulle med Bavaria blu.

till Recept