Kontakt

Juridisk information

 • Adress/leveranser:

  Bergader Privatkäserei GmbH
  Weixlerstraße 16
  83329 Waging a. See
  Tyskland

  Postadress

  Box 1151
  83325 Waging a. See
  Tyskland

 • Telefon, fax och e-post

  Tel. +49 8681 404 0
  Fax +49 8681 404 100
  info@bergader.de

Direktörer med representationsfullmakt

Frank Forstmann
Beatrice Kress

Registreringsdomstol: Traunsteins lokala domstol
Handelsregisternummer: HRB 4971
VAT-nr: DE131551697
ILN: 40 06402 0 0000 2

Kontakt

Allmänna frågor: info@bergader.de
Webbsajtadministratör: webmaster@bergader.de

Webbdesign och teknisk implementering

KELLER & KOLLEGEN GmbH
Advertising agency| Communication| New media
www.keller-und-kollegen.de

Copyright-information

Hela denna internetsajt skyddas av copyright-lagstiftningen. Text, grafik och bilder får inte användas utan vårt skriftliga tillstånd. Bergader äger inga rättigheter i externa företag eller varumärken som anges på våra internetsidor eller som återfinns i länkade externa sidor.

Dataintegritetsinformation

Personuppgifter (t.ex. för deltagande i vårt webbaserade kundenkät eller vid inskick av e-post) som du skickar till oss lagras för ytterligare bearbetning i ett datorsystem. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

Om du har meddelat oss dina personuppgifter kan du när som helst begära att de raderas. Uppgifter för skickade priser eller ev. användning i redovisningssyfte påverkas inte härav. Du hittar detaljerad information i avsnittet om dataintegritet.

Information om generellt ansvar

Vi har sammanställt vår internetsajt med yttersta omsorg, men vi kan inte ikläda oss något ansvar för dess aktualitet, korrekthet eller fullständighet. Om du hittar någon felaktig sida eller innehåll, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande. Vi vill uttryckligen hänvisa till det fakturm att vi inte ikläder oss något som helst ansvar för skador oavsett slag som kan hänföras till användningen av vårt internetinnehåll.

Adress:

Bergader Privatkäserei GmbH
Weixlerstraße 16
83329 Waging a. See
Tyskland

Tel. +49 8681 404 0
Fax +49 8681 404 100


Kontakta oss